Hjelp og tips

Våre portaler er designet slik at de skal være selvforklarende i bruk.
Men det kan være noen nyttige tips man lett kan overse, her er en oversikt:

 • Automatisk oppdatert: Portalen blir oppdatert hvert 10. minutt med de
  siste nyhetene. Men det kan være nettlesere og enheter (f.eks. mobiler)
  som holder litt igjen. Hvis du er i tvil, trykk på oppdateringsknappen i
  nettleseren din for å hente inn siste utgave av portalen.
 • Vis alle nyheter: Ved å klikke på mediatittelen, f.eks. VG, går du rett til
  nettstedet meldingene er hentet fra, og du får vist alle nyheter/meldinger.
 • Facebook: Koden f bak nettsted-tittelen er link til tilhørende Facebook-side.
 • Fargekoder: Rød artikkel betyr en ny melding. Etter en stund endrer
  artikkelen seg til blå. Det kan ta 1-12 timer avhengig av hvor aktuelt
  nettstedet er.
 • Pluss-artikkel: Koden + bak artikkelen viser at dette er en betalingsartikkel.
  Vær obs at det er forskjell mellom ulike media når du ikke har tilgang.
  Noen lokalmedia gir som regel ingen info ved å klikke på plussartikler,
  mens de fleste fagmedia gir et innblikk i hva saken dreier seg om.
 • Pluss-info: Ved å klikke på plusstegnet + bak artikkelen gjøres et søk
  i Google på artikkel-tittelen. Da kan du få opp mer info om hva artikkelen
  dreier seg om, samt andre aktuelle treff.
 • Video: Koden >> bak artikkelen viser at dette er en link til en video.
 • Hva skjer? inneholder kommende lokale og nasjonale begivenheter av
  lokal interesse. Vi har ikke med de minste arrangementene for å unngå
  at brukeren skal miste oversikten pga “information overflow”.
 • Konkurser: Her er kun med konkurser av bedrifter, ikke personer.
 • Hvor står saken: Her kan du følge med i aktuelle lokale og regionale
  saker, og du kan velge hvor gamle nyheter du vil se i oversiktene.
 • Automatisk oversetting: Noen utenlandske media oversettes automatisk
  til norsk. Hvis du vil lese nyheten på originalspråket, klikk på språk-linken
  øverst på venstre side av websiden.