Nyheter

                   1990   2020
Rana:            1%       8%
Vefsn:           1%       8%
Alstahaug:   2%     12%
Brønnøy:      1%       9%
Oslo:           12%     34%

Tips: Hvis du har en litt treg PC anbefales det å kjøre alle disse programmene og få ryddet opp. I tillegg anbefales det å begrense antall programmer du har oppe samtidig, da blir ditt gamle arbeidsverktøy mer smidig. Og hvis du absolutt trenger mer fart på din gamle sliter, så er det mest effektive å sette inn mer arbeidsminne (RAM). Vær klar over at mange av oss programmerere bytter PC sjelden, det er enklere å trimme verktøyet – og samtidig spare miljøet.